Hlavní informace

Zelená Země s.r.o. jest operatorem e-sklepu www.konopie-zdrowie.pl. Zelená emě s.r.o. jest organizacją handlową. Oznacza to, że wszystkie zebrane dane służą wsparciu biznesu i usług Zelené Země s.r.o .

Zgodnie z GDPR gromadzone są dane o osobach, które są uznawane za dane w ramach ochrony GDPR.

 

Otrzymane dane osobowe

 

Cel gromadzenia, przetwarzania i profilowania danych

Zelená Země s.r.o. gromadzi dane osobowe w następujących celach:

  • Dostarczanie produktów i usług klientom.
  • Informowanie klientów i potencjalnych klientów o nowych produktach i innych wiadomościach informacyjnych i marketingowych.

 

Zbieranie danych:

Wszystkie zebrane informacje o osobach są gromadzone za pośrednictwem zamówienia lub formularza kontaktowego. Zelená Země s.r.o. nie korzysta z danych osób ze źródeł zewnętrznych.

 

Połączenie danych i profilowanie:

Zelená Země s.r.o. nie przekazuje żadnych danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem przewoźników umownych, w celu dostarczania produktów. Wszystkie zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie jako informacje kontaktowe w organizacji. Organizacja Zelená Země s.r.o. wykorzystuje dane do celów marketingowych i biznesowych.

Zelená Země s.r.o. łączy wszystkie dane w swoim własnym systemie Easy Project i w e-sklepie, a każdy inny system wykorzystuje tylko fragmenty danych i dlatego nie jest uważany za dane o GDPR.

 

Prawo do usuwania danych osobowych

Każdy ma prawo do usunięcia danych osobowych. Po prostu wyślij wiadomość e-mail na adres: info@konopie-zdrowie.pl w temacie „usunięcie moich danych osobowych”. W treści maila wpisz swoje pełne imię i nazwisko.